Mitsubishi SRF50ZMX-S Yer Tipi İnverter Klima Fiyat ve Özellikleri

Mitsubishi Heavy R410A gazlı, SRF50ZMX-S Mitsubishi klima.

Isıtma : 20.472 (2.047 – 23.542) BTU/h
Soğutma : 17.060 (3.753 – 17.742) BTU/h
Kategoriler: